چیزهایی که خداوند درباره آنها از تو سوال نمی‌کند!

چیزهایی که خداوند درباره آنها از تو سوال نمی‌کند!

تا به حال به این مسئله فکر کردی وقتی جلوی خدا بایستی خدا درباره کدام یک از داشته‌هایت از تو سوال می‌پرسد؟
نویسنده: گردآورنده: امیر مدرسی
تاریخ انتشار:
80 نفر این یادداشت را خوانده‌اند
2 نفر این یادداشت را دوست داشته‌اند

1-            خداوند از تو نخواهد پرسید که چه اتومبیلی سوار می‌شدی، بلکه از تو خواهد پرسید چند نفر را که وسیله نداشتند به مقصد رساندی.

2-            خداوند از تو نخواهد پرسید زیر بنای خانه‌ات چند متر بود، بلکه از تو خواهد پرسید به چند نفر در خانه‌ات خوش آمد گفتی.

3-            خداوند از تو نخواهد پرسید چه لباس‌هایی در کمد داشتی، بلکه از تو خواهد پرسید به چند نفر لباس پوشاندی.

4-            خداوند از تو نخواهد پرسید بالاترین میزان حقوق تو چقدر بود، بلکه از تو خواهد پرسید آیا سزاوار گرفتن آن بودی یا نه.

5-            خداوند از تو نخواهد پرسید عنوان و مقام شغلی تو چه بود بلکه از تو خواهد پرسید آن‌را به بهترین نحو انجام دادی یا نه.

6-            خداوند از تو نخواهد پرسید چه تعداد دوست داشتی، بلکه از تو خواهد پرسید برای چند نفر دوست و رفیق بودی.

7-            خداوند از تو نخواهد پرسید در چه منطقه‌ای زندگی می‌کردی، بلکه از تو خواهد پرسید چگونه با همسایگانت رفتار کردی.

8-            خداوند از تو نخواهد پرسید پوست تو به چه رنگ بود، بلکه از تو خواهد پرسید که چگونه انسانی بودی.

صد داستان کوتاه
تدوین: مهندس امیر مدرسی
نشر: یاران
ص 156
الامام علی علیه السلام:
اَلزِم نفسَکَ التّودّدَ و صبِّر علی مؤمناتِ النّاسِ نفسَکَ
خویشتن را پای بندی به دوستی کن و خود ترا در راه تحمل زحمات و هزینه های مردم به شکیبایی وادار.
(بحار ج 74ص158ح6)
ایمیل شما :
ایمیل دوستان : (جداسازی با کاما ،)
نام: ایمیل: نظر: