اعلانات

تا برای همیشه همدیگر را دوست بداریم

تا برای همیشه  همدیگر را دوست بداریم سوگند به روز وقتی نور می‌گیرد

و به شب وقتی آرام می‌گیرد

که من نه تو را رها کرده‌ام

و نه با  تو دشمنی کرده‌ام. (ضحی 1-2)

 

افسوس که هر کسی را به سوی تو فرستادم

تا به تو بگویم دوستت دارم

و راهی پیش پایت بگذارم

او را به سخره گرفتی. (یس  30)

 

و هیچ پیامی از پیام‌هایم به تو نرسید

مگر از آن روی گردانیدی.(انعام 4)

 

و با خشم رفتی

و فکر کردی نمی‌توانم زندگی را بر تو تنگ گیرم. (انبیا 87)

 

و  مرا به مبارزه طلبیدی

و چنان توهم زده شدی که گمان بردی

خودت بر همه چیز قدرت داری. (یونس  24)

 

و این در حالی  بود که حتی

مگسی را نمی‌توانستی و نمی‌توانی بیافرینی

و اگر مگسی از تو چیزی بگیرد

 نمی‌توانی از او پس بگیری. (حج 73)

 

 پس چون مشکلات از بالا و پایین آمدند

و چشمهایت از وحشت فرورفتند

و قلبت آمد توی گلویت و تمام  وجودت لرزید

چه لرزشی

گفتم کمک‌هایم در راه است

و چشم دوختم ببینم که باورم می‌کنی

اما به من گمان بردی

چه گمان‌هایی. (احزاب 10)

 

تا زمین با آن فراخی بر تو تنگ آمد

پس حتی از خودت هم به تنگ آمدی

و یقین کردی که هیچ پناهی جز من نداری

پس من به سوی تو بازگشتم

 تا تو نیز به سوی من بازگردی

 که من مهربان‌ترینم در بازگشتن.(توبه 118)

 

وقتی در تاریکی‌ها  مرا  به زاری خواندی

 که اگر تو را برهانم  با من می‌مانی

تو را از اندوه رهانیدم

 اما  باز  مرا  با دیگری

در عشقت شریک کردی. (انعام  63-64)

 

این عادت دیرینه‌ات بوده است

 هرگاه که خوشحالت کردم

 از من روی گردانیدی و  رویت را آن طرفی کردی

و هر وقت سختی به تو رسید

از من ناامید شده‌ای. (اسرا 83  )

 

آیا من از دوشت برنداشتم

باری که می‌شکست پشتت؟(سوره انشراح 2-3)

 

غیر از من چه کسی برایت خدایی کرده است؟ (اعراف 59)

 

پس کجا می‌روی؟ (تکویر 26)

 

 پس از این سخن دیگر به کدام سخن

می‌خواهی ایمان بیاوری؟ (مرسلات 50)

 

چه چیز جز بخشندگی‌ام

باعث شد تا مرا که می‌بینی

خودت را بگیری؟(انفطار 6)

 

مرا  به یاد می‌آوری؟

من همانم که بادها را می‌فرستم

تا ابرها را  در  آسمان پهن کنند

و ابرها را پاره پاره  به هم فشرده می‌کنم

تا  قطره‌های باران از  خلال آن‌ها بیرون آید

و به خواست من  به تو اصابت کند

تا  تو فقط  لبخند بزنی

و این در حالی بود که پیش از فرو افتادن آن قطره باران

نا امیدی تو را پوشانده بود.(روم 48- 49)

 

من همانم که در شب

روحت را  در خواب به تمامی بازمی‌ستانم

تا به  آن آرامش دهم

و روز  بعد دوباره آن را به زندگی برمی‌انگیزانم

و تا مرگت که به سویم بازگردی

به این کار ادامه می‌دهم. (انعام  60)

 

من همانم که وقتی می‌ترسی

به تو امنیت می‌دهم (قریش3(

 

 برگرد

 مطمئن برگرد

 تا یک بار دیگر  با هم باشیم. (فجر 28-29)


 تا برای همیشه

همدیگر را دوست بداریم. (مائده 54)